Навыки обращения с «белым слоном» — памятником архитектуры

Белый слон в Индии – символ престижа и богатства. Владеть им может только верховная власть. Давать этого слона на содержание отдельным гражданам или общинам – прерогатива власти. Требования к содержанию белого слона строгие. Если содержатель недостаточно состоятелен, он может разориться. Если с символом случится нечто нежелательное, разорение будет меньшим из зол.


Такой «белый слон» в нашей стране – памятники архитектуры.

Содержание, ремонт и приспособление (создание условий для современного использования памятников) – регламентированы многочисленными законами, постановлениями и нормами. Ни отремонтировать крышу или фасад, ни провести перепланировку не оформив и не согласовав необходимые документы нельзя. Незаконно. Иногда потолок и стены покрасить без разрешения невозможно.

Если уже оказались содержателем «белого слона» - без привлечения профессионалов обойтись трудно.

По прилагаемой ссылке рекомендуем ознакомиться с видением проблемы юристами Особливості володіння та розпорядження об’єктами культурної спадщини.

Архитекторы и конструкторы "Авесты Энергоресурс" работают квалифицированно и с удовольствием. Наша специализация – доходные дома, особняки и дворцы конца ХІХ-начала ХХ века.

Базовый список литературы для работы с памятниками архитектуры.

БІБЛІОГРАФІЯ

 1. Конституція України;
 2. Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності";
 3. Закон України "Про архітектурну діяльність";
 4. Закон України "Про основи містобудування";
 5. Закон України "Про охорону культурної спадщини";
 6. Закон України "Про охорону археологічної спадщини";
 7. Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища";
 8. Закон України "Про будівельні норми";
 9. Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення";
 10. Конвенція про охорону всесвітньої культурної і природної спадщини. Париж, 1972 р. (Ратифіковано Україною у 1988 р.);
 11. Європейська конвенція про охорону археологічної спадщини (переглянута). Валлетта,1992 р. (ратифіковано Україною у 2003 р.);
 12. Конвенція про охорону підводної культурної спадщини Париж 2001 р. (ратифіковано Україною 2006 р.);
 13. Конвенція про охорону архітектурної спадщини Європи. Гранада,1985 р. (ратифіковано Україною 2006 р.);
 14. Європейська ландшафтна конвенція. Флоренція 2000 (ратифіковано Україною 2005 р);
 15. Постанова Кабінету Міністрів України від 11.07.2007 № 903 "Про авторський та технічний нагляд під час будівництва";
 16. ДСТУ 3008-95 Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення;
 17. ДСТУ Б А.2.4-5-95 (ГОСТ 21.001-93) СПДБ. Загальні положення;
 18. ДСТУ Б А.2.4-7:2009 СПДБ. Правила виконання архітектурно-будівельних робочих креслень;
 19. ДСТУ Б А.2.4-10-95 (ГОСТ 21.110-95) СПДБ. Правила виконання специфікації обладнання, виробів і матеріалів;
 20. ДСТУ Б А.2.4-11:2009 СПДБ. Правила виконання ескізних креслень загальних видів нетипових виробів;
 21. СТ СОВ 4409-83 ЕСКД СОВ. Чертежи строительньїе. Правила вьіполнения чертежей деревянньїх конструкцій. (Будівельні креслення. Правила виконання креслень дерев'яних конструкцій);
 22. ДСТУ Б А.2.2-8 2010 Розділ "Енергоефективність" в складі проектної документації об'єктів;
 23. ДБН А.2.2-3-2014 Склад та зміст проектної документації на будівництво;
 24. ДБН А.2.2-14-2016 СКЛАД ТА ЗМІСТ НАУКОВО-ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ НА РЕСТАВРАЦІЮ ПАМ'ЯТОК АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ
 25. ДБН В.1.2-5:2007 Науково-технічний супровід будівельних об'єктів;
 26. ДБН-Н Б А.2.2-11:2014 "Настанова щодо проведення авторського нагляду за будівництвом";
 27. ДБН 360-92** Містобудування. Планування та забудова міських і сільських поселень. "Правила оцінки фізичного зносу жилих будинків". КДП-2041-12, Україна, 226-93;
 28. СОУ Д.1.2-02495431-001:2008 "Нормативи витрат труда для визначення вартості робіт з оцінки технічного стану та експлуатаційної придатності конструкцій будівель і споруд";
 29. Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів, затверджені наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19.06.96. № 173, зареєстровані у Міністерстві юстиції України 24.07.96. № 379/1404;
 30. СОУ ЖКГ75.11-35077234. 0015:2009. Правила визначення фізичного зносу житлових будинків;
 31. Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 07.07.2011 № 109 "Про затвердження Порядку надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки, їх склад та зміст", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 22 липня 2011р. за №913/19651;
 32. Наказ Міністерства культури і туризму України від 2 листопада 2009 року № 956/0/16-09 "Про затвердження методичних рекомендацій";
 33. Тимчасовий збірник цін на науково-проектні роботи по нерухомих пам'ятках історії та культури Української РСР (ТЗЦНІПР-91).